Personopplysninger/personverndata 

Med mindre kjoperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nodvendig for at selgeren skal kunne gjennomfore forpliktelsene etter avtalen.

Personopplysningene til kjoper under 15 ar kan ikke innhentes med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte.

Kjoperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nodvendig for at selgeren skal fa gjennomfort avtalen med kjoperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Nar du foretar et kjop hos KOST365 AS, ber vi om folgende data:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Epost

Vi bruker utelukkende dine persondata for a kunne behandle din ordre.

Nar vi bruker persondata i nettbutikken, gjor vi det med ditt samtykke, og all informasjon du gir oss, blir utelukkende brukt for a sikre best mulig kjopsopplevelse.

E-postadresser som vi har mottatt med ditt samtykke i forbindelse med utsendelse av Nyhetsbrev, blir pa listen til du selv eventuelt onsker a melde deg av eller ber oss gjore det.

All informasjon er er fortrolig og behandles etter den gjeldende persondatalovgiving.

Vi benytter kun tredjepartssystemer for a analysere hvordan besokende pa var nettside handler. KOST365 AS samarbeider dessuten med DIBS og Vipps. Disse systemene bruker persondata pa vegne av oss, og har ikke anledning til a gi noen informasjon videre.

Den ansvarlige person for persondata hos KOST365 AS er daglig leder Katarzyna Arendt (kundeservice@kost365.no).

Informasjon gitt til KOST365 AS vil IKKE bli gitt eller eller solgt videre til noen tredjeparts aktorer, og vi oppbevarer ingen sensitive persondata.

Du har til enhver tid rett til a fa innsikt i de data vi har pa deg, og ogsa be om at den blir slettet (eller du kan alltid gjore det selv nederst i nyhetsbrevene fra oss).

Selgeren kan kun innhente kjoperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nodvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjoperens personopplysninger til andre formal, for eksempel til a sende kjoperen reklame eller informasjon ut over det som er nodvendig for a fa gjennomfort avtalen, ma selgeren innhente kjoperens samtykke ved avtaleinngaelsen.

Selgeren ma gi kjoperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjoperens samtykke ma vare frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning eller pamelding.

Kjoperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har sporsmal om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun onsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Reglene for personvern er utarbeidet etter den nye loven, GDPR, som trer i kraft 25.mai 2018.

Vi forbeholder oss retten til a endre vare betingelser. Foretar vi store endringer, vil vi gjore oppmerksom pa det i nettbutikken.